top of page

Projects / Projeler

You can access Nazif Muhtaroğlu's initiatives/projects on this page.
Nazif Muhtaroğlu'nun girişim/projelerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

Logos Criticos

Youtube Channel - Youtube Kanalı

Logos Criticos is a youtube channel that aims to contribute to nurturing a culture of critical thinking. In this channel, we share short videos from the world cinema. These videos have content subject to critical thinking. These contents may exemplify logical fallacies, rhetorical ploys, cognitive biases, and any mistake relevant to an analysis in terms of critical thinking. Enjoy watching.

n1.png

Logos Criticos kanalı, eleştirel düşünmenin yaygınlaşarak bir kültür haline gelebilmesi amacıyla açıldı. Bu kanalda Türk ve dünya sinemasından seçilmiş çeşitli filmlerin içeriğini kullanan kısa videolar yayınlıyoruz. Bu videolar filmin kesilen kısmını eleştirel düşünme açısından inceliyor. Video içerikleri mantık hatası, retorik tuzak, bilişsel yatkınlık vb. hatalar barındırabilmektedir. İyi seyirler.

Online Occasionalism Platform

Çevirimiçi Vesilecilik Platformu

International Society for the Study of Occasionalism

Uluslararası Vesilecilik Araştırmaları Topluluğu

Nazif Muhtaroğlu is the founder of The International Society for the Study of Occasionalism which is founded in 2012. It is a non-profit organization established to foster academic studies on occasionalism. This society is a common ground for scholars from different traditions to study this theory in terms of both its historical background and theoretical dimensions. 

 

Occasionalism is generally understood as a theory that ascribes all causal power to God on the one hand and treats cause-effect relations in the world as occasions indicating the manner of divine activity on the other. This doctrine was systematically formulated first by the Ash’arite and Maturidite schools in Islamic kalam, was transmitted to Europe via Ibn Rushd, Moses Maimonides, and orientalists. Occasionalism was a very significant theory in the modern Europe. A limited version of the theory could be ascribed to Descartes. Cartesians such as Cordemoy and Malebranche developed Descartes’s ideas into a full-fledged occasionalism. Influenced by Malebranche, Berkeley detailed a limited form of occasionalism within the framework of idealist ontology and Hume offered his critique of causality. Locke, Leibniz, Hume, and Kant all addressed Malebranche’s occasionalism and developed their own views in relation to it.

Nazif Muhtaroğlu Uluslararası Vesilecilik Araştırmaları Topluluğu’nun kurucusudur. Topluluk 2012 yılında kurulmuş olup vesilecilik üzerine yapılacak araştırmaları desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Vesileciliğin tarihi ve teorik yönleriyle, farklı geleneklerdeki tezahürleriyle ilgilenen her araştırmacı için ortak bir platformdur. 

Vesilecilik; gerçek gücün ve etkin nedenselliğin sadece Allah’a ait olduğunu ve evrendeki canlılar, nesneler ve olaylar arasında etkin bir nedensellik ilişkisi olmadığını ifade eder. Bu teoriye göre her şey her an doğrudan Allah’ın kudretiyle var olur ve ilahi kudret bu yaratmayı keyfi olarak değil belli bir düzene göre sürdürür. Bu teori sistematik olarak ilk defa Eşari ve Matüridi kelamcılar tarafından ifade edilmiş, İbn Rüşd, Musa İbn Meymun ve oryantalistler tarafından Avrupa’ya aktarılmıştır. Vesilecilik modern dönem Avrupa felsefesinde çok merkezi bir yere sahiptir. Kısmen Descartes’ta bulunmakla beraber teorinin asıl savunuculuğunu Cordemoy ve Melabranche gibi Kartezyen filozoflar yapmıştır. Malebranche’ın etkisiyle Berkeley idealist ontolojiye dayalı bir vesilecilik formüle ederken Hume nedensellik eleştirisini geliştirmiştir. Locke, Leibniz, Hume ve Kant gibi önemli filozofların hiç biri bu teoriye kayıtsız kalamamış, görüşlerini bu teoriyi dikkate alarak ve eleştirerek geliştirmiştir.

bottom of page